دوره های کوتاه مدت

دوره های کوتاه مدت

این دوره ها براساس نیازسنجی و با همکاری صاحب نظران و استادان مطرح داخلی و خارجی در حوزه های تخصصی به ویژه هنر و معماری، گردشگری، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی طراحی، تدوین و به چند زبان اجرا می گردد.

 • دوره های بین المللی کارآموزی
 • دوره های TOT (آموزش استادان حوزه های تخصصی)
 • مدرسه های فصلی
 • دوره های کارفرمایی
 • دوره های میان رشته ای
 • دوره های مهارت افزایی

فنی مهندسی:
 • دوره آموزشی آماده سازی اساتید نانوتکنولوژی (پایه و پیشرفته)
 • الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری از تئوری تا کاربرد برای حل بهینه مسائل مهندسی

حقوق:
 • حقوق پزشکی
 • قانون منابع طبیعی(نفت و گاز)
 • حقوق تجارت بین الملل

هنر، معماری و گردشگری:
 • منظر شهری اسلامی (منطقه خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز)
 • معماری ایرانی و اسلامی
 • رودوزی های سنتی
 • توسعه پایدار و نقش صنعت مد در مسیر پایداری
 • آموزش نقاشی سنتی ایرانی (مینیاتور)
 • بهداشت شنوایی، تربیت شنوایی، آموزش نوازندگی در ارکستر
 • موسیقی سنتی ایرانی
 • گردشگری معنویت

زیست فناوری:
 • تولید مثل و رشد جنین شناسی به همراه آموزش تکنیکهای آزمایشگاهی
 • ژنتیک باروری و ناباروری
 • کشت، ذخیره سازی و مشخصه یابی سلول های بنیادی مغز استخوان انسان
 • استخراج انواع وزیکول‌های خارج سلولی (EV) از سلول های مزانشیمی مغز استخوان انسان