خدمات امور کنسولی

فرآیند امور کنسولی برای دانشجویان غیرایرانی

≡ دریافت کد رهگیری saorg

 • تکمیل فرم ثبت نام پذیرش دانشجویی
 • اسکن رنگی عکس پرسنلی با حجم کمتر از 100kb
 • اسکن رنگی گذرنامه با حجم کمتر از 100kb
 • اسکن رنگی آخرین مدرک تحصیلی با حجم کمتر از 100kb
 • مراجعه به سایت www.saorg.ir بخش دانشجویان غیر ایرانی و ثبت نام در آن
 • برای انجام امور کنسولی متقاضی بین المللی باید در سامانه www.saorg.ir ثبت نام و کد پیگیری اخذ نماید. سپس کد اخذ شده را شده را جهت تایید نهایی، به کارشناس امور کنسولی دانشگاه علم و فرهنگ ارائه دهد.
 • متقاضیان تحصیل موظفند مراحل اخذ گذرنامه، روادید و اقامت تحصیلی خود را حداکثر تا پایان نیم سال دوم سال پذیرش انجام دهند و همچنین پذیرفته شدگان غیر ایرانی پس از اخذ روادید تحصیلی مکلفند ظرف مدت 8 روز پس از ورود به ایران به دفترامور کنسولی مراجعه و مراحل اخذ صدور پروانه اقامت تحصیلی آنان انجام شود.

≡ مدارک لازم برای صدور روادید تحصیلی:
 • درخواست کتبی واحد دانشگاهی مبنی بر صدور روادید تحصیلی برای آندسته از متقاضیان غیرایرانی که صلاحیت عمومی آنان تایید و اعلام شده است بلامانع شدن
  کد رهگیری از سامانه saorg
 • روگرفت صفحه ی اول گذرنامه
 • تکمیل فرم درخواست روادید تحصیلی
 • -اسکن رنگی صفحه ی اول گذرنامه با رزولوشن 800 پیکسل (حداقل عرض) در 600 پیکسل (حداقل ارتفاع)
 • نکته مهم: گذرنامه باید حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد.
 • اسکن رنگی عکس پرسنلی با رزولوشن 400 پیکسل در 600 پیکسل( فرمت jpg یا jpeg باشد.) عکس های سیاه و سفید و تک رنگ ممکن است رد شوند. عکس باید دارای حجمی بین 10 تا 500 کیلو بایت و بصورت ( عمودی) ارتفاع بیشتر از عرض باشد؛ باید در 6 ماه گذشته گرفته شده باشد به نحوی که با ظاهر کنونی دانشجو مطابقت داشته باشد. پس زمینه آن باید کاملا یک دست و روشن باشد.
≡ صدور پروانه اقامت
 • اصل و یک سری روگرفت از گذرنامه (صفحه ی اول، اعتبار، صفحه روادید، مهر ورود و شناسه فراگیر)
 • تکمیل فرم درخواست صدور پروانه اقامت (دو عدد)
 • کپی روادید تحصیلی دارای مهر ورود (2 عدد)
 • کپی تمدید روادید در صورت وجود (2 عدد)
 • عکس پرسنلی (2 عدد)
 • یک فیش پرداخت 20,000 تومان
 •  بیمه حیات امن

دریافت فرم درخواست صدور پروانه اقامت

خانواده دانشجو:

 • تکمیل فرم صدور پروانه اقامت
 • کپی صفحه اول گذرنامه
 • کپی روادید دارای مهر ورود
 • کپی تمدید روادید در صورت وجود
 •  عکس پرسنلی (دو قطعه)
 •  یک فیش 100,000 تومان
 • مدارک دانشجو (کپی صفحه اول گذرنامه -کپی صفحه پروانه اقامت یا کپی روادید تحصیلی دارای مهر ورود -کپی تمدید روادید در صورت وجود)

≡ تمدید پروانه اقامت

 • تکمیل فرم تمدید پروانه اقامت (2 عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه (2 عدد)
 • کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت (2 عدد)
 • یک فیش پرداخت 20,000 تومان
 • عکس پرسنلی (2عدد)

دریافت فرم تمدید صدور پروانه اقامت

خانواده دانشجو:

 • تکمیل فرم تمدید پروانه اقامت(2عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه
 • کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت
 • فیش پرداخت 100,000 تومان
 •  مدارک دانشجو (کپی صفحه اول گذرنامه -کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت – نامه اشتغال به تحصیل

≡ خروج داخلی

 • تکمیل فرم های درخواست خروج داخلی مرحله (یک عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه یک عدد
 • کپی اقامت مرحله یک عدد
 • نامه گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه جدید
 • نامه فارغ التحصیلی/تسویه حساب دانشگاه قبلی

≡ خروج داخلی

 • تکمیل فرم های درخواست روادید(سه عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه 2 عدد
 • کپی صفحه آخرین پروانه اقامت 2 عدد
 • نامه تسویه حساب یا فارغ التحصیلی از دانشگاه قبلی

خانواده دانشجو:

تکمیل فرم روادید خروج +کپی صفحه اول گذرنامه +کپی صفحه آخرین پروانه اقامت + مدارک دانشجو (کپی صفحه اول گذرنامه -کپی صفحه آخرین پروانه اقامت) + مدارک دانشجو ( کپی صفحه اول گذرنامه – کپی صفحه آخرین پروانه اقامت)

· ≡ خروج قطعی مرحله یک

  • گواهی از واحد دانشگاهی مبنی بر فارغ التحصیلی و تسویه حساب
  • تکمیل فرم درخواست خروج قطعی (یک عدد)
  • کپی صفحه اول گذرنامه (یک عدد)
  • کپی اقامت (یک عدد)

· ≡ خروج قطعی
 • تکمیل فرم های درخواست روادید خروج ( سه عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه 2( عدد)
 • کپی صفحه آخرین پروانه اقامت (2 عدد)
 • یک فقره فیش 2,000 تومانی
 • نامه فارغ التحصیلی و یا تسویه حساب از دانشگاه

خانواده دانشجو:

تکمیل فرم روادید خروج +کپی صفحه اول گذرنامه +کپی صفحه آخرین پروانه اقامت + یک فقره فیش 23,000 تومانی + مدارک دانشجو (کپی صفحه اول گذرنامه -کپی صفحه آخرین پروانه اقامت – نامه فارغ التحصیلی و یا تسویه حساب / نامه گواهی اشتغال به تحصیل)

≡ خروج و مراجعت یکبار
 • تکمیل فرم روادید خروج مراجعت (2 عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه (2 عدد)
 • کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت (2 عدد)
 • یک فیش 2,000 تومان

خانواده دانشجو:

تکمیل فرم روادید خروج و مراجعت + کپی صفحه اول گذرنامه +کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت + یک فیش 2,000 تومان

≡ خروج و مراجعت مکرر
 • تکمیل فرم روادید خروج مراجعت (2 عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه (2 عدد)
 • کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت (2 عدد)
 • یک فقره فیش 2,000 تومان
 • معرفی نامه معتبر از محل کار
 • نامه گواهی اشتغال به تحصیل
 • تکمیل فرم مربوطه

خانواده دانشجو:

تکمیل فرم روادید خروج و مراجعت + کپی صفحه اول گذرنامه +کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت + یک فیش 2,000 تومان