درباره امور کنسولی

امورکنسولی دانشگاه علم و فرهنگ درکنار ادارۀ جذب دانشجویان غیرایرانی، کالج بین‌الملل و دفتر همکاری­های علمی و بین المللی به منظور تسهیل فرآیند پذیرش متقاضیان بین‌المللی از ابتدای شروع فرایند جذب دانشجویان غیرایرانی از تمام کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه همانند ترکیه،تاجیکستان،عراق، افغانستان و... ،خدماتی نظیر صدور و تمدید اقامت، خروج و مراجعت و...را ارائه می‌نماید.