چارت سازمانی

ریاست اداره

دکترعلی سعداله

sadollah@usc.ac.ir
44238171 داخلی 618

معاونت اداره

دکتر نیکتا شاهچراغی

n.shahcheraghi@usc.ac.ir
44238171 داخلی 636

مسئول اداره پذیرش و سرپرستی دانشجویان بین‌الملل

بیتا ایرانی

b.irani@usc.ac.ir
44238171 داخلی 636

کارشناس سامانه پذیرش و امور کنسولی دانشجویان بین‌الملل

هانیه حکاک

h.hakkak@usc.ac.ir
44238171 داخلی 618