آشنایی با طرح اراسموس پلاس

اراسموس پلاس اروپا

اراسموس پلاس یکی از برنامه‌های اتحادیه اروپا در زمینه آموزش، پرورش و ورزش جوانان است. تمرکز اصلی این برنامه بر افزایش کیفیت، یکپارچگی و انسجام بیشتر آموزش است.این برنامه قبلا بین سال های 2007-2013 با نام" اراسموس موندوس" اجرا میشد ولی اتحادیه اروپا بعد از تجمیع چند برنامه آموزشی مختلف از جمله خود برنامه اراسموس موندوس، برنامه جدید خود با نام اراسموس پلاس (Erasmus+) را به وجود آورد.

هدف برنامه اراسموس موندوس، جهانی کردن آموزش اروپایی بود ولی ظاهرا بعد از بحران مالی اتحادیه اروپا ،اراسموس پلاس سبقه ای درون گرانه تر دارد. سالانه افراد زیادی در سراسر دنیا موفق به استفاده از این برنامه می‌شوند و از این طریق به اعزام دانشجو به اروپا  می‌پردازند.

علم و فرهنگ و اراسموس پلاس

دانشگاه علم وفرهنگ توانست با استفاده از فاند تحصیلی اراسموس پلاس در آبان ماه سال 1398، نخستین گروه اعضای هیات علمی و دانشجویان را به منظور گذراندن دوره‌های تخصصی به اتریش اعزام کند.

بر اساس تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با دانشگاه imc اتریش،در راستای توسعه کیفی و بهره‌مندی حداکثری از دانش روز، توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و تجارب علمی دانشگاه‌های خارجی، نخستین گروه از اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری رشته های گردشگری و هتل داری به کشور اتریش اعزام شدند.

برنامه آینده دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ در نظر دارد تا بر اساس تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با دانشگاه IMC اتریش دوره تخصصی در حوزه دیجیتال مارکتینگ برای تمامی رشته ها برگزار کند.