فرآیند ارسال تاییدیه تحصیلی

فرآیند ارسال تاییدیه تحصیلی برای موسسات ارزشیابی و دانشگاه های بین المللی

1- مدارک تحصیلی خود که شامل دانشنامه و ریزنمرات می شود را در سامانه سجاد ثبت و کد صحت را دریافت کنید.

2- مدارک خود را در یکی از مراکز دارالترجمه رسمی کشور ترجمه نمایید.

3- مبلغ 300 هزارتومان به شماره کارت 6104337770070389 به نام دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی علم و فرهنگ واریز شود. (این مبلغ با شرط نگهداری فیش واریزی، به مدت یک سال برای شما اعتبار خواهد داشت و نیاز به واریزی دوباره مبلغ برای ارسال مجدد تاییدیه تحصیلی برای مراکز دیگر نخواهد بود).

4- مدارک تحصیلی خود (دانشنامه، ریزنمرات و ترجمه آن ها) را اسکن کنید و در قالب فایل PDF به همراه فیش واریزی و اطلاعات زیر به آدرس ایمیل international@usc.ac.ir ارسال نمایید:

  • ایمیل دانشگاه مقصد
  • شماره دانشجویی یا شماره application در دانشگاه مقصد
  • رشته تحصیلی در دانشگاه مقصد (درصورت نیاز)

توجه: متقاضیان ارسال مدارک به Word Education Service (WES) نیاز است در سامانه wes.org ثبت نام و پس از ساخت پروفایل، Reference Number مخصوص به خود را دریافت کرده و در اختیار دانشگاه مبدا قرار دهند.

مهر و موم کردن مدارک

در صورت نیاز به مهر و موم کردن مدارک برای ارسال فیزیکی، به واحد امور بین الملل دانشگاه واقع در طبقه هفتم ساختمان علم مراجعه نمایید. (پست کردن مدارک توسط دانشجو انجام می گیرد)

نکات مهم

  • افرادی که متقاضی ارسال مدارک خود به Word Education Service (WES) هستند، می بایست تمام مدارک خود را در یک فایل PDF تجمیع و فایل را به نام رفرنس نامبر WES خود نامگذاری نمایند.
  • فرآیند ارسال تاییدیه تحصیلی 3 الی 5 روز کاری زمان بر خواهد بود.
  • ترجمه مدارک صرفا باید از طریق دارالترجمه رسمی انجام شود و دانشگاه کار ترجمه را انجام نمی دهد.
  • این تاییدیه ها تنها مربوط به دانشجویانی است که در دانشگاه علم و فرهنگ یا در شعبات سابق آن فارغ التحصیل شده اند و دانشگاه علم و فرهنگ مسئولیتی در قبال ارسال مدارک مربوط به سایر دانشگاه ها ندارد.