فراخوان جذب پژوهشگران پسادکتری ایرانی غیر مقیم دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1402-1403

به گزارش دفتر همکاری‌های بین‌الملل دانشگاه علم و فرهنگ, فراخوان جذب پژوهشگران پسادکتری ایرانی غیرمقیم در دانشگاه علم و فرهنگ در دانشکده های علوم انسانی، هنر و معماری، علوم زیستی، علوم گردشگری، حقوق و فنی مهندسی اعلام شد.

به اطلاع علاقه‌مندان می‌رساند، دانشگاه علم و فرهنگ با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت بنیاد ملی نخبگان و به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به کشور و همچنین ارتباط موثر دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم با همتایان داخلی، اقدام به پذیرش پژوهشگران پسا دکتری غیر مقیم در رشته های دایر دانشگاه نموده است.

در همین راستا از تمامی پژوهشگران و متخصصین ایرانی خارج از کشور دعوت می‏شود تا رزومه خود را با عنوان «Post-Doctoral Admission» به آدرس international@usc.ac.ir ارسال نمایند.